Σκοπός

Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΔΙΠΚΑ) ιδρύθηκε το 2002. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη, η εξέλιξη, η διάδοση και η εμβάθυνση του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η ΕΔΙΠΚΑ οργανώνει διαλέξεις, συζητήσεις, ημερίδες και συνέδρια, προβαίνει στην έκδοση ανακοινώσεων, μελετών και ερευνών, συνεργάζεται με σωματεία ή ενώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, παρακολουθεί τις νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, παρεμβαίνοντας με παρατηρήσεις και προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς. Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι όσοι ασχολούνται με τη μελέτη και εφαρμογή του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή και αποδέχονται τους σκοπούς της.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα

Η Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή

σε συνεργασία με

τον ΛΑΓΗΕ και το Χρηματιστήριο Αθηνών

διοργανώνει τηνΠέμπτη 24 Μαϊου 2018 και ώρα 17:00

επιστημονική εκδήλωση

στο ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα, Αίθουσα Ερμής, 6ος όροφος

με Θέμα: «Αγορές Ενέργειας και Προστασία του Καταναλωτή»

Πρόγραμμα εκδήλωσης

17:00 : Προσέλευση - εγγραφές

17:30: Έναρξη εκδήλωσης

17.30 -18.45

Κύρια Συνεδρία:

Σύγχρονες εξελίξεις στο Δίκαιο της Ενέργειας

Προεδρεύων:

Δημήτρης Αυγητίδης, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Εισηγητές:

Γιώργος Μεντής, Αν. Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ:

Συμβάσεις στην αγορά της ενέργειας - Έλεγχος περιεχομένου προδιατυπωμένων όρων 

Χριστίνα Ταρνανίδου, Επικ. Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου ΟΠΑ

Χρηματιστήριο Ενέργειας: η μετάβαση στο νέο μοντέλο αγορών

Σωτήριος Μανωλκίδης, Δ.Ν., Αντιπρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας: Το Χρηματιστήριο Ενέργειας μεταξύ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας: ο «μετέωρος» δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων του Ρυθμιστή,

Δημήτρης Λιάππης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ:

Οι συμβατικές σχέσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Θεσμικές επιλογές και πρακτικές επιπτώσεις

Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις

18.45 Διάλειμμα

19.00- 20.30

Στρογγυλό Τραπέζι:

Ο ανταγωνισμός και η προστασία του καταναλωτή ως σκοποί της νέας ενεργειακής νομοθεσίας

Προεδρεύων:

Μιχάλης Φιλίππου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Συμμετέχουν:

Βάια Καραθόδωρου, Υ.Δ.Ν.,Σύμβουλος Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Νίκος Κεραμίδας, LLMEur - Δικηγόρος,Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άλκηστη Μουρατιάν, LLM, Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΔΕΗ Α.Ε.

Βίκτωρ Τσιαφούτης, ΜΔΕ, Νομικός Σύμβουλος ΕΚΠΟΙΖΩ

Ερωτήσεις – Παρεμβάσεις

Σας προσκαλούμε να παραστείτε

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες: 210 3645528, edipka.gr

Δηλώσεις συμμετοχής info@edipka.gr, 210 3645528, φαξ: 210 3634996


Παρεμβάσεις


Εισηγήσεις

Σκοπός

Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΔΙΠΚΑ) ιδρύθηκε το 2002 δυνάμει της με αριθμό 1338/2002 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και το καταστατικό της καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 23869. Σκοπός της ΕΔΙΠΚΑ είναι η ανάπτυξη, η εξέλιξη, η διάδοση και η εμβάθυνση του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η ΕΔΙΠΚΑ οργανώνει διαλέξεις, συζητήσεις, ημερίδες και συνέδρια, προβαίνει στην έκδοση ανακοινώσεων, μελετών και ερευνών, συνεργάζεται με σωματεία ή ενώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, παρακολουθεί τις νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, παρεμβαίνοντας με παρατηρήσεις και προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς. Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι όσοι ασχολούνται με τη μελέτη και εφαρμογή του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή και αποδέχονται τους σκοπούς της. Πρόεδροι της ΕΔΙΠΚΑ διετέλεσαν οι Καθηγητές Ιωάννης Σχινάς (2002-2008) και Φίλιππος Δωρής (2008-2013).

bg Image
Back to top