Παρεμβάσεις


Εισηγήσεις

Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα " Το νέο καθεστώς στα ασφαλιστικά προϊόντα επενδυτικού χαρακτήρα ", 25 Ιανουαρίου 2018, Αίθουσα του Μικρού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου αρ. 1, Αθήνα

Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ διοργάνωσε επιστημονική εκδήλωση με θέμα "Το νέο καθεστώς στα ασφαλιστικά προϊόντα επενδυτικού χαρακτήρα". Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 17.30 στην Αίθουσα του Μικρού Χρηματιστηρίου (Πεσμαζόγλου αρ. 1, Αθήνα).

Εισηγητές

Θεόδωρος Κουτσούμπας, Δ.Ν., Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Προς ένα νέο τοπίο της ασφαλιστικής αγοράς

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Θράκης

Διαμόρφωση και διάθεση επενδυτικών προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Δημήτρης Λιάππης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών

Κανόνες συμπεριφοράς και ευθύνης έναντι των ληπτών της ασφάλισης

Προεδρεύων

Γιώργος Τριανταφυλλάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Θράκης

bg Image
Back to top