Παρεμβάσεις


Εισηγήσεις

1ο Συνέδριο με θέμα: «Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές», 7 Ιουνίου 2002, Υπουργείο Εξωτερικών, Αμφιθέατρο «Γιάννης Κρανιδιώτης»

Αφίσα Επιστημονικής ΕκδήλωσηςΗ Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ διοργάνωσε στις 7 Ιουνίου 2002 το 1ο Συνέδριό της με θέμα: «Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Γιάννης Κρανιδιώτης» του Υπουργείου Εξωτερικών.
Τα πρακτικά του 1ου Συνεδρίου της Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ δημοσιεύθηκαν από τις εκδόσεις ΑΝΤ.Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ.

Α' ΜΕΡΟΣ – ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Στ. Ματθίας, Πρόεδρος Αρείου Πάγου

Χαιρετισμοί:
Ι. Σχινάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης, Πρόεδρος Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ
Στ. Ματθίας, Πρόεδρος Αρείου Πάγου
Δημ. Παξινός, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Εισαγωγική Ομιλία:
Σ. Κοσμίδης, Γενικός Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου, «Ν.2251/94 για την προστασία των καταναλωτών: Οκτώ χρόνια μετά»

Εισηγητές:
Ι. Καράκωστας, Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, «Ο αποδέκτης των τραπεζικών υπηρεσιών ως καταναλωτής»
Στ. Κουσούλης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, «Υποκειμενική ισχύς των αποφάσεων επί συλλογικής αγωγής» (ενόψει ΑΠ 1219/2001)
Χρ. Γκόρτσος, Επίκουρος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Γεν. Γραμματέας Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, «Πρόσφατες τάσεις στο κοινοτικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών»
Σπ. Ψυχομάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Ανώτατα όρια τραπεζικών επιτοκίων στην καταναλωτική πίστη»
Γ. Μπεχρή, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης, «Η αρχή της διαφάνειας των Γ.Ο.Σ., όπως αντικατοπτρίζεται στις περιπτώσεις του άρθρου 2 παρ. 7 Ν.2251/94 (με ευκαιρία την ΑΠ 1219/2001)»
Δ. Σπυράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεν. Γραμματέας Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ, «Η αρχή της διαφάνειας στην αναπροσαρμογή των τραπεζικών επιτοκίων και στις τραπεζικές χρεώσεις»

Β' ΜΕΡΟΣ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος: Μιχ Σταθόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εισηγητές:
Φ. Δωρής, Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αναγνώριση υπολοίπου οφειλής προς την τράπεζα και αφηρημένη αναγνώριση χρέους»
Γ. Δέλλιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη;, «Ρήτρες πλασματικής γνώσης και πλασματικής αναγνώρισης του ύψους της οφειλής στις καταναλωτικές πιστωτικές συμβάσεις»
Δ. Κλαβανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Ενστάσεις του καταναλωτή έναντι της τράπεζας στη χρηματοδοτημένη πώληση»
Αρ. Σινανιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας»
Απ. Χελιδόνης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Θράκης, «Η εγγύηση ως σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος»
Γ. Μεντής, Δ.Ν., Δικηγόρος, «Όρια της ευθύνης του εγγυητή στις τραπεζικές συμβάσεις»

bg Image
Back to top