Παρεμβάσεις


Εισηγήσεις

2ο Συνέδριο με θέμα: «Ιδιωτική Ασφάλιση και Προστασία του Καταναλωτή», 8-10 Απριλίου 2005, Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αφίσα Επιστημονικής ΕκδήλωσηςΗ Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ σε συνεργασία με το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, διοργάνωσε στις 8-10 Απριλίου 2005 το 2ο Συνέδριό της με θέμα: «Ιδιωτική Ασφάλιση και Προστασία του Καταναλωτή», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4/05
Χαιρετισμοί:
Ιωάννης Σχινάς, Πρύτανης Δ.Π.Θ., Πρόεδρος Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ
Αθανάσιος Σκορδάς, Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Υπουργείου Ανάπτυξης
Κωνσταντίνος Βελέντζας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Γεώργιος Τσιότρας, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Δημήτρης Γαρούφας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ: «ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ»
Πρόεδρος: Λάμπρος Κοτσίρης, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Εισηγήσεις:
Θωμάς Χατζηγάγιος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Έννοια και έννομες συνέπειες της διάκρισης μεταξύ καταναλωτικών και επαγγελματικών ασφαλίσεων: Σχέση πεδίου εφαρμογής Ν.2496/97 και Ν. 2251/94
Γιώργος Μεντής, Δ.Ν. – Δικηγόρος, «Η κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης σύμφωνα με το Ν.2251/1994 και το Ν.2496/1997
Παρεμβάσεις:
Χάρις Σκαλίδη, Δικηγόρος, «Η έννοια του καταναλωτή στην ιδιωτική ασφάλιση
Βασίλειος Πρετιμπάϊλος, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Πρακτόρων, «Η κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης στην πράξη»

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ: «ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ»
Πρόεδρος: Στέφανος Ματθίας, τ. Πρόεδρος Αρείου Πάγου
Εισηγήσεις:
Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ., «Προστασία του ασφαλισμένου σε περίπτωση αφερεγγυότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης»
Δημήτρης Σπυράκος, Δ.Ν. – Δικηγόρος, «Η επιταγή της διαφάνειας στην ασφάλιση ζωής και ασθενειών»
Πάνος Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου GENERALI, «Διαφάνεια στην ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων και ασθενειών

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ»
Πρόεδρος: Ελίζα Αλεξανδρίδου, Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Εισηγήσεις:
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δ.Π.Θ., «Ρήτρες εξαίρεσης της ασφαλιστικής κάλυψης»
Αγγέλικα Γκούσκου, Δ.Ν. – Δικηγόρος, «Ο έλεγχος των όρων εξαίρεσης της ασφαλιστικής κάλυψης»
Μιχάλης Βουράκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Ασφαλιστικών Πρακτόρων Β. Ελλάδος, «Ασφάλιση κατά κινδύνων πυρκαγιάς και συμπληρωματικών καλύψεων (κλοπής, σεισμού κ.α.)
Παναγιώτης Βαγιακάκος, Γενικός Διευθυντής Gerling, «Περιγραφή του κινδύνου – Δικαιώματα, υποχρεώσεις και βάρη του ασφαλιστή και του λήπτη της ασφάλισης»

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4/05
4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ: «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ»
Πρόεδρος: Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
Εισηγήσεις:
Δημήτρης Αυγητίδης, Λέκτορας Δ.Π.Θ., «Η ευθύνη του ασφαλιστή ως παρέχοντος υπηρεσίες κατά το άρθρο 8 Ν. 2251/94»
Γεώργιος Κώτσαλος, Διευθύνων Σύμβουλος INTERAMERICAN, «Πρακτικές εφαρμογές λειτουργίας των διαμεσολαβούντων με βάση τις διατάξεις της νέας οδηγίας»
Ιωάννης Τζιώνας, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, «Ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του λήπτη της ασφάλισης για πράξεις ή παραλείψεις»
Παρέμβαση:
Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, «Κώδικες δεοντολογίας στην ιδιωτική ασφάλιση»

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ: «ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ»
Πρόεδρος: Φίλιππος Δωρής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Εισηγήσεις:
Ιωάννης Βελέντζας, Δ.Ν. – Δικηγόρος, «Bankassurance: υπηρεσία για τους ασφαλισμένους – ανάπτυξη για τις ασφαλιστικές εταιρείες
Χρήστος Χρυσάνθης, Δ.Ν. – Δικηγόρος, «Η προστασία του ασφαλισμένου σε τραπεζοασφαλιστικές συμβάσεις»
Παρέμβαση:
Θεόδωρος Κοκκάλας, Γενικός Διευθυντής της VICTORIA, «Ευθύνη του παραγωγού από ελαττωματικά προϊόντα και ασφαλιστική αντιμετώπιση»

Συμπεράσματα:
Ιωάννης Σχινάς, Πρύτανης ΔΠΘ, Πρόεδρος Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ

bg Image
Back to top