Παρεμβάσεις


Εισηγήσεις

Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «Αγορές Ενέργειας και Προστασία του Καταναλωτή», 24 Μαΐου 2018, ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα.
Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα " Το νέο καθεστώς στα ασφαλιστικά προϊόντα επενδυτικού χαρακτήρα ", 25 Ιανουαρίου 2018, Αίθουσα του Μικρού Χρηματιστηρίου, οδός Πεσμαζόγλου αρ. 1, Αθήνα
Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα "Η ρύθμιση των οφειλών των φυσικών προσώπων σύμφωνα με το ν. 3869/2010 μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις", 3 Απριλίου 2017, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΣΑ
Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: " Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια: Δυνατότητες Ρύθμισης", 6 Μαρτίου 2017, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΣΑ
Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: "Νομικά Ζητήματα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων", 16 Ιουνίου 2016,Αμφιθέατρο «Μεγάρου Διοικητού Θεοδώρου Β. Καρατζά», Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: "Ιδιωτική Ασφάλιση και Προστασία του Καταναλωτή", 18 Φεβρουαρίου 2016, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΣΑ
Εσπερίδα με θέμα: «Η ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010», 22 Οκτωβρίου 2015, Αμφιθέατρο Μεγάρου Διοικητού Θεοδώρου Β. Καρατζά στο Κτίριο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Αιόλου 82-84,
Ημερίδα με θέμα: «Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και προστασία του καταναλωτή», 25 Ιουνίου 2015, Αίθουσα εκδηλώσεων ΔΣΑ
Ημερίδα με θεμα: «Αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις δικαίου ανταγωνισμού», 26 Φεβρουαρίου 2015, ΕΒΕΑ
Ημερίδα με θέμα: «Δανειακές συμβάσεις σε συνάλλαγμα-Προστασία του οφειλέτη», 5 Δεκεμβρίου 2014, Αίθουσα επιστημονικών διαλέξεων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
bg Image
Back to top