Παρεμβάσεις


Εισηγήσεις

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΚΑ

Δημήτρης Σπυράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος - Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Δέλιος,  Καθηγητής και Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτρης Αυγητίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Θράκης- Γενικός Γραμματέας

Χρυσάνθη Παπαστάμου, Ειρηνοδίκης - Ταμίας

Δημήτριος Λουκάς, Δ.Ν., Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού- Μέλος

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής Θράκης- Μέλος

Βίκτωρ Τσιαφούτης, Μ.Δ.Ε., Δικήγορος- Μέλος

bg Image
Back to top